CZ EN FR DE IT PL ES
Den Noc

Pro poskytovatele

Podmínky pro zveřejnění služeb a akcí na www.coolczechguide.com

 

Cílem webových stránek je oslovení specifické cílové skupiny mladých zahraničních cestovatelů ve věku 18-26 let. Obsah portálu je přeložen do 6 jazykových mutací – angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny a polštiny.

 

Vkládání atraktivních akcí a nabídka služeb na portálu CoolCzechGuide je zcela bezplatná.

 

Anotaci a popis služby či akce je nutné vyplnit ve formuláři v českém a minimálně anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze můžete, ale nemusíte vkládat.

 

Registrovaný uživatel může vkládat akce/služby po odeslání požadavku „chci být poskytovatelem“ ve svém profilu a vyplněním krátkého formuláře.

 

Poté může registrovaný poskytovatel obsahu vkládat akce/služby pomocí jednoduchého formuláře, který nalezne zde nebo v menu po přihlášení, viz obrázek níže.

 

poskytovatel-(1).JPG

 

Autorská práva k obsahu

 

Odesláním služby či akce ke schválení prohlašujete, že jste oprávněni k výkonu práv obrazový materiál v digitální podobě (dále jen dílo) užít, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jste oprávněni poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Vložením díla do databáze katalogu „CoolCzechGuide“ (popř. „Kalendář akcí“) poskytujete právo dílo užít České centrále cestovního ruchu – CzechTourism, se sídlem Vinohradská 46, Praha 2, IČ: 492 77 600, DIČ: CZ 49277600 (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Nabyvatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Tato licence se vztahuje na databáze na serverech www.coolczechguide.cz, www.coolczechguide.com (a na dalších doménách coolczechguide, které vlastní nabyvatel), www.CzechTourism.cz a www.CzechTourism.com. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.

 

Práva provozovatele

 

Redakce si vyhrazuje právo dodané záznamy v případě jakýchkoliv pochybností o jeho formě či obsahu nezveřejnit. Texty jsou přijímány za předpokladu, že se na ně neváží licenční práva třetích stran, nemají reklamní charakter a obsah nenapadá, ať již úmyslně či neúmyslně, jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu. Autor vložením záznamu dává redakci svolení jeho text editovat či jinak upravovat.

 

Sleduj Cool tipy z České republiky ve svém telefonu
  • Vyhledávání akcí, podle tvé polohy
  • Vlastní plán cesty neustále po ruce
  • Seznam míst, která nechceš minout